Oct 3, 2009

చిరు గాలి


నిదురలో ఉన్న నిన్ను, మెలకువలో ఉన్న తాను, తాకి వచ్చానని....
 బేరసారాలు ఆడింది చిరు గాలి నాతో .......
నా హృదయంలో నిన్ను గమనించి... నిశ్శబ్దమయ్యింది...
నా వెచ్చని శ్వాసతో బయలు దేరింది నీ వైపు ... దానితో కాస్త జాగ్రత్త ప్రియతమా !!

No comments:

Post a Comment