Sep 4, 2009

హృదయంలో చీకటి పడింది....
                         నీ జ్ఞాపకాలు తారల్లా మెరుస్తున్నాయి

కన్నీరు


ఇది విలాపం కాదు నెస్తమా..!!
నీ భావలతో కందిన హృదయం విడుదల చేసిన వింత రసాయణం

అంతా ... నీవల్లే
నీవు వేరు , నీ మనసు వేరా ? అని అడిగింది ప్రేమ ...


అవును , అంతా ... నీవల్లే అన్నాను నేను...

మరణం నాది ....కరుణ నీది


మధ్యే జీవితాన్ని తెరిచాను ...  
                          నీకోసం మరణించటానికి ...
గొప్ప భావమై హత్తుకున్నావు .
                         ఈ అసంపూర్ణుడిని కరుణించటానికి.

వజ్రం


  వజ్రం - తరతరాలుగా తనను తాను మలుచుకున్న ఒక బొగ్గు...
         అందుకే బహుశా స్త్రీలు దీనిని అమితంగా ఇష్టపడతారు..