Oct 7, 2009

పరిమళాన్ని పట్టుకు పారిపోయే పిల్లగాలివి నీవు

పరిమళాన్ని పట్టుకు పారిపోయే పిల్లగాలివి నీవు
మృదువైన శరీరంగా తోచే కఠిన శిలవు నీవు
వేడిలేకుండా దహించే శీతలం నీవు
మౌనాన్ని సైతం బంధించగల మూగవేదనవు నీవు
బలవంతంగా నన్ను నాకు అప్పగించే నగ్న సత్యానివి నీవు

ఏది తప్పు ? ఏది ఒప్పు ?


ఏది తప్పు ? ఏది ఒప్పు ?
నీలో నిప్పును రగిలించు
ఆలొచనతో పని కాదు
ఆచరణతో అంతరంగమై జ్వలించు