Oct 4, 2009

నిన్ను చేరుతూ ఉంటాను


మనసుకు వేగమెక్కువ.....
జీవితానికి మలుపులెక్కువ....
అందుకే
హృదయమై నింగిలో తేలుతూ ఉంటాను
తక్షణమే నిన్ను చేరుతూ ఉంటాను 

నిన్ను చేరనప్పుడు


రెక్కలుండి ఏం లాభం ... నిన్ను చేరనప్పుడు
నీవు లేని జీవితమెందుకు... అదొక తీగ తెగిన వీణ చప్పుడు

చిరునవ్వు


ఆరిపోయిన గుండెకి చినుకు తడి చాలదా ?
ఓడిపోయిన మనసుకు చిరునవ్వూ అలాంటిదే కదా...

ఆయువు నింపే అమృతమా ...
ఈ మృత జీవిని ప్రేమతో నింపుమా ...