Sep 30, 2009

నాలో ఊపిర్లూదే నేస్తానివనీ ...


నీవు నా శాశ్వత జోడివనీ  ...........
     నాలో ఊపిర్లూదే నేస్తానివనీ ...
   తెలుసు నాకు .....
                                              అయినా జీవితం పట్ల అలుసు నాకు....

                   నాకు నేనే అడ్డయ్యాను... నన్ను నేను ఎలా దాటగలను  ?

No comments:

Post a Comment